Zápis

Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis pro školní rok 2020 -2021 proběhne elektronicky od 2.5. - 16.5. 2020.

 Vzhledem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dolní Stakory proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. 

Dokumenty ke správnímu řízení: kopie rodného listu dítěte, vyplněnou originální žádost, čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování dítěte + kopie očkovacího průkazu "), cizinci - kopii dokladu o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Co si přinést k zápisu ?

 

ZÁPIS DO MŠ DOLNÍ STAKORY A VŠE, CO K TOMU POTŘEBUJETE

K ZÁPISU JE POTŘEBA DODAT:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (k vyzvednutí v MŠ Dolní Stakory, kancelář ředitelny)
  • kopii rodného listu
  • doložení řádného očkování dítěte

- kopii očkovacího průkazu.

- prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz níže)

kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU)

 

PRO FORMULÁŘ „ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ“ SE ZASTAVTE DO 30.4.

   

ÚŘEDNÍ HODINY: 9 -11 hodin, v úterý, ve čtvrtek.

 

Prohlášení k očkování

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce ………………………………………

 

 

 

 

 

Ke kontrole /pro rodiče/ Očkovací kalendář

Page1_2

Informace pro rodiče - dopis z ministerstva

Small_0

Small_1

Small_2