Denní režim MŠ

6.30 - 8.30                  přivítání, hry dle vlastní volby, individuální                                            nebo skupinové činnosti s učitelkou, denní                                            cvičení včetně zdravotně-preventivních cviků 

8.30 - 9.00                  hygiena, svačina 

9.00 - 9.45                  činnosti spontánní a didakticky zaměřené

10.00 - 11.30              pobyt venku 

11.30 - 12.30              hygiena, oběd 

12.30 - 14.00              odpočinek, náhradní klidové aktivity dle                                                individuálních potřeb 

14.00 - 14.30              hygiena, svačina 

14.30 - 16.30              hry a zájmové činnosti dle přání dětí,                                                    didakticky cílené činnosti 

V průběhu roku navštíví naši mateřskou školu divadélka, zúčastníme se hudebně naučných představení, podíváme se do základní školy, pojedeme i půjdeme na výlety do přírody.

Dsc_0354

Dsc_0295