Režim dne

6:30 - 8:15      ...         scházení dětí, hry

8:15 - 8:45      ...         denní cvičení

8:45 - 9:15      ...         hygiena, přesnídávka

9:15 - 9:45      ...         hry, didakticky cílené aktivity, spontánní činnosti

9:45 - 11:45    ...         pobyt venku

11:45 -12:30   ...         hygiena, oběd

12:30 - 14:00  ...         odpočinek, náhradní nespavé aktivity

14:00 – 16:30 ...         hry a zájmové činnosti dle přání dětí -                                                        pokračování didakticky cílených činností

14:00 - 14:30  ...         hygiena, svačina