Naše filosofie...

 našeho vzdělávacího programu.

POUTNÍČCI

…..putujeme životem, díváme se kolem sebe, poznáváme svět, učíme se prožitkem a zkušeností. Jdeme životem, život je cesta - pouť. JSME POUTNÍČCI.

Takto se jmenuje náš Školní vzdělávací program, podle kterého se vzděláváme.

 

POUTNÍČCI: Putují, Odpočívají, Učí se, Tvoří, Napodobují, Improvizují, Čekají, Cvičí, Informují se.