Denní režim

 

REŽIM DNE

 

 

 

6.30 - 8.15                                          scházení dětí, přivítání s dětmi, spontánní a řízené hry                                                        dle volby a přání dětí, hry v kruhu, didaktické cílené                                                          činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách i                                                             individuálně, individuální péče o děti se specifickými                                                      vzdělávacími potřebami a o děti nadané, jazykové                                                                   chvilky, tvořivé a smyslové hry

 

 

 

8.15 - 9.45                                          pohybové hry, zdravotně preventivní cviky, denní                                                              cvičení, cviky na jemnou motoriku, cvičení s                                                                      náčiním a na hudbu, hygiena, svačina, didakticky cílené                                                    činnosti (záměrné, spontánní, skupinové, individuální),                                                       řízené hry zaměřené pro předškoláky, speciální                                                                       programy, experimenty, projekty a různé další aktivity

 

 

 

9.45 - 11.45                                        pobyt venku, pohybové aktivity, pozorování, hry,                                                               prožitkové učení

 

 

 

11.45 - 12.30                                      hygiena, oběd

 

 

 

12.30 - 14.00                                      hygiena, odpočinek, náhradní aktivity pro děti, které                                                          nespí

 

 

 

14.00 - 14.30                                      hygiena, popř. otužování, zdravotně preventivní a                                                              pohybové aktivity, svačina

 

 

 

14.30 - 16.30                                      odpolední aktivity dětí (spontánní hry, didakticky cílené                                                    činnosti podle zájmu dětí), odcházení dětí

 

 

Plánované činnosti vycházejí ze spontánní a řízené aktivity v průběhu dne. Vycházíme z potřeb a zájmů dětí. Vyváženě zařazujeme skupinové, individuální i frontální činnosti, vytváříme příležitosti k experimentování dětí. Umožňujeme dětem vrátit se k rozehrané hře (i přes malý prostor). Pokud děti mají potřebu soukromí, mohou se uchýlit do klidného koutku. Pomůcky a materiály jsou připravovány předem.

Organizace

Naše mateřská škola je jednotřídní. Věkové složení třídy je od 3 let do 6 let. Provoz školy začíná v 6.30 hod. a končí v 16.30 hodin. Děti se scházejí do 8.15 hod., poté se škola dočasně zavírá. Po dohodě s učitelkou se rodiče mohou domluvit na jiné době příchodu, platí ve výjimečných případech. Povinné předškolní vzdělávání zajišťujeme denně od 8.00 do 12.00 hodin.

Denní režim může být pozměněn v případě provozních a organizačních změn, ale vždy tak, abychom respektovali individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.

 

 

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III