Platby školné a stravné

Adresa: Dolní Stakory 48, Mladá Boleslav 293 01

e-mail: Skolkastakory@volny.cz, tel.: 326 338 889

 

1. Stravné - poplatky za obědy

obědy dovážíme ze 6.ZŠ v MB

  • Obědy - povolení k inkasu k 5. v měsíci. Jídlo na celý den 43 Kč/den (pro 3-6leté děti), 48 Kč/den (7-leté děti) – platí od 1.9. 2020.

 

2. Způsob odhlašování jídla

  • Nahlásit nepřítomnost dítěte do 7.30 hod. - jinak jídlo propadá.

 

*Jen v první den nepřítomnosti dítěte máte právo si přijít pro oběd (do vlastních nádob), další dny už není možné. Pro jídlo můžete přijít od 11.30 hod. do 11:45 hod. – platí od 1.9. 2020.

 

Způsob vrácení stravného

Vyrovnání na konci školního roku 2022.

 

3. Školné

  • Na školné dát trvalý příkaz, bude stále stejné – 550 Kč/měsíc.
  • Číslo školkového účtu: 115 - 7751500227/0100

        variabilní symbol:

  • Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání je na nástěnce v šatně. Prosím, přečtěte si.

4.  Organizace školního roku

příchod      od 6.30 - 8.15 hod.

po obědě:  od 12.15 - 12.30 hod.

po spaní:   od 14.15 - výše

Režim dne         

6:30 - 8:15          ...................................    scházení dětí, hry

8:15 – 9:15          ..................................    denní cvičení , hygiena, přesnídávka

9:15 - 9:45           ..................................    hry, dopolední 

9:45 – 11:45         ..................................    pobyt venku

11:45 – 12:30       ..................................    hygiena, oběd

12:30 - 14:00       ..................................   odpočinek, náhradní nespavé aktivity

14:00 – 16:30      ...................................    hry a zájmové činnosti dle přání dětí - pokračování didakticky

                                                                 cílených činností                                                              

14:00 - 14:30      ..................................    hygiena, svačina

        platí od 1.9. 2020.

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III