Výsledky zápisu do MŠ Dolní Stakory 2023/2024

Mateřská škola Dolní Stakory, příspěvková organizace přijala od školního roku 2023/2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

5001         Přijímá se

5003         Přijímá se

5004         Přijímá se

5005         Přijímá se

5006         Přijímá se

5007         Přijímá se

5008         Přijímá se

5009         Přijímá se

5010         Přijímá se

5011            Přijímá se

Děti byly přijaty dle zveřejněných kritérií:

  1. Děti, které dosáhnou v době od 1.9. 2023 do 31.8. 2024 šesti let nebo mají rozhodnutím ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku – povinné předškolní vzdělávání.
  2. Děti, které mají trvalé bydliště v Dolních Stakorech a dosáhnou v době od 1.9.2023 do 31.8. 2024 pěti let, čtyř let.
  3. Děti mladší 3 let, které mají trvalé bydliště v Dolních Stakorech.
  4. Děti s trvalým bydlištěm mimo Dolní Stakory, které dosáhnou v době od 1.9. 2023 do 31.8. 2024 pěti let, čtyř let (starší mají přednost před mladšími).

O přijetí dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání v kanceláři MŠ Dolní Stakory. V případě, že dítě nenastoupí do mateřské školy, oznamte tuto skutečnost v kanceláři MŠ Dolní Stakory. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaslána v písemné podobě.

Termín informativní schůzky pro nové rodiče bude upřesněn. Sledujte webové stránky školky- www.ms.dolnistakory.cz – zde naleznete informace k třídní schůzce.

Vyvěšeno dne: 19.5. 2023          

Iveta Zadinová, ředitelka MŠ Dolní Stakory

 

Informace o zvýšení cen obědů od 1.2.2023

Aktuální ceny obědů pro vaše děti najdete v sekci "pro rodiče" - platby školné a stravné

Náš ŠKOLNÍ ČASOPIS

Klikni na mě a užij si Školní časopis!

Jupííí máme stakorskou školkovou hymnu :-)

 Klikni na nás a uslyšíš nás :-)

GDPR - testování

ke stažení  ZDE

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III