POUTNÍČCI

Koncepce

Název vzdělávacího programu je "POUTNÍČCI"

 

Putujeme životem, díváme se kolem sebe, poznáváme svět, učíme se prožitkem a zkušeností.

Jdeme životem, život je cesta - pouť. Jsme poutníčci.

 

POUTNÍČCI: Putují, Odpočívají, Učí se, Tvoří, Napodobují,

Improvizují, Čekají, Cvičí, Informují se.

  

Koncepční záměry vzdělávání

Nabízíme a přijímáme přátelství lidí, učíme se slušnému chování, přijímáme odpovědnost za svoje chování, poznáváme svět kolem nás, nejsme na Zemi sami. Pokládáme základy k celoživotnímu vzdělávání, rozvíjíme komunikační schopnosti. Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a spolupracuje s rodiči dětí.

 

Budeme směřovat k těmto cílům:

 

  • ·         Naše mateřská škola je velká otevřená společnost lidí – pedagogů, dětí a rodičů.
  • ·         Podporujeme dětská přátelství a vztahy mezi rodinou a školkou.
  • ·         Podněcujeme zvídavost, poznávání a objevování a ohleduplnost ke svému okolí.
  • ·         Podporujeme zdravý životní styl a rozvíjíme tělesnou zdatnost.
  • ·         Objevujeme krásy okolí a dbáme na rozvíjení tradic v místě bydliště dětí.

 

 

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III